Khoảng thời gian tuyệt vời, lên đỉnh thành công cùng các anh em, chỉ tiếc quả sấp mặt trên núi Muối không kịp ngã 1 đêm cùng các chiến hữu. Cảm ơn các anh VNA Travel đã lead bọn em an toàn và vui đến thế.