𝐊𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́ 𝐌𝐚̃ 𝐏𝐢́ 𝐋𝐞̀𝐧𝐠 – 𝐯𝐢̣ 𝐯𝐮𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐮𝐧𝐠 đ𝐞̀𝐨 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜

Đèo Mã Pí Lèng (còn được phiên âm là Mã Pì Lèng, Mả Pì Lèng, hay Mã Pỉ Lèng), là đèo trên quốc lộ 4C ở vùng đất xã Pải Lủng và Pả Vi thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà […]

Xem thêm